Увеличение от 0.7 на сто на строителната продукция през декември 2015 г. в сравнение със същия месец на 2014 година, както и слабо покачване с 0.1% спрямо предходния месец отчита Националния статистически институт.

Продукцията от сградното строителство се увеличава с 0.6 на сто, докато гражданското/инженерното строителство намалява с 0.5 на сто.

Също така по предварителни данни през декември индексът на промишленото производство, изчислен от сезонни данни, нараства с 0.5 на сто в сравнение спрямо предходния месец. Регистриран е ръст от 1.6 на сто спрямо данните от преди една година.

През декември увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.9 на сто, в добивната промишленост - с 0.7 на сто, и в преработващата промишленост - с 0.1 на сто.

Данните на НСИ за търговията на дребно през последния месец на 2015-а година също открояват слабо, но повишение. Оборотът в търговията на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети, се е повишила с 0,2% на месечна база след понижение с 0,1% през ноември, докато на годишна база оборотът в търговията на дребно нараства с 2,7% след растеж с 2,0% през предишния месец.

Позитивните данни са сигнал за известно подобрение на икономическото оживление в България през последното тримесечие на годината след изненадващо силното ускоряване на икономическия растеж през периода юли - септември с 0,7% на тримесечна и с цели 2,9% на годишна база.