Коефициентът на безработица намалява през 2016 година с 1.5 процентни пункта в сравнение с 2015 г. и достига 7.6%, става ясно от статистика на Националния статистически институт (НСИ).

Спрямо 2015 година, през изминалата 2016 г. коефициентът на безработица при мъжете намалява с 1.7 процентни пункта, а при жените - с 1.4 процентни пункта, като достига съответно 8.1 и 7.0%. От 2009 година насам коефициентът на безработица на жените е видимо по-нисък от този на мъжете като най-голяма разлика се отчита през 2012 година.

Общият брой на заетите лица в странна ни e 3 016.8 хил. Това прави 49.3% от населението на възраст 15 и повече навършени години. Заетите лица на възраст между 15 и 64 навършени години са 2 954.3 хиляди, което означава, че коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 63.4%, съответно 66.7% за мъжете и 60.0% за жените.

По-голям е коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години - 67.7%, или с 0.6 процентни пункта по-висок в сравнение с 2015 година. При мъжете коефициентът на заетост за тази възрастова група се увеличава с 0.9 процентни пункта, а при жените - с 0.2 процентни пункта, като достига съответно 71.3 и 64.0%.

Спрямо 2015 година повече са и работещите хора между 55 и 64 навършени години. Коефициентът на заетост за тази възрастова група, в сравнение с 2015 г., отбелязва нарастване с 1.5 процентни пункта както при жените, така и при мъжете.

От НСИ отчитат, че 146.1 хиляди българи са продължително безработни, което прави 59.1% от всички безработни лица. От НСИ допълват, че у нас има 163,4 хиляди обезкуражени лица на възраст 15 - 64 навършени години, т.е. лица, които желаят да работят, но не търсят активно работа, защото не вярват, че ще намерят.

Близо 14 % от населението възраст между 18 и 24 навършени години са изоставили рано образованието и обучението си.