По предварителни данни през декември 2008 г. промишленото производство у нас е с 1.7% по-голямо в сравнение с предходния месец, съобщиха от Националния статистически институт (НСИ).

Увеличение е регистрирано при производството и разпределението на електроенергия, газ и вода - с 15.6%, същевременно индексът на преработващата промишленост намалява с 1.7%.

Ръст е регистриран при производството на метални изделия, без машини и оборудване, с 37.3%, при производството на дървесна маса, хартия, картон и изделия от хартия и картон с 10.2%, производството на химични продукти с 6.7%.

В сравнение с декември 2007 г. промишленото производство през декември 2008 г. е с 8.3% по-малко.

В преработващата промишленост то намалява с 10.2%, а в добивната промишленост - с 25.1%, като най-значителен е спадът в добива на метални руди - с 64.9%.