По предварителни сезонно изгладени данни през юни 2018 г. оборотът в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" по съпоставими цени нараства с 0.4% спрямо предходния месец, съобщава НСИ.

През юни оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, бележи ръст от 6.1% в сравнение със същия месец на предходната година.

Снимка 372396

Източник: НСИ

През юни се наблюдава по-значително увеличение на оборота спрямо предходния месец при: търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки- с 2.9%, и търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 2.0%.

Намаление е отбелязано при: търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 2.6%, търговията на дребно с разнообразни стоки - с 0.5%, и търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита- с 0.4%.

Снимка 372397

Източник: НСИ

През юни в сравнение със същия месец на 2017 г. оборотът нараства при: търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 15.6%, търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 11.3%, търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 6.5%, търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 4.5%, и търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 2.8%.

По-значителен спад е регистриран при търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 2.3%, и търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 1.7%.

Снимка 372398

Източник: НСИ