През периода януари - юли 2020 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с 6.5% в сравнение със същия период на 2019 г. и е в размер на 20 448.4 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 70.4% от износа за държавите - членки на ЕС.

Това показват данни от последното проучване на НСИ.

През юли 2020 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с 6.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 277.8 млн. лева.

През периода януари - юли 2020 г. при износа на стоки от България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2019 г. е отбелязан в секторите "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (47.7%) и "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (37.0%).

Най-голям спад се наблюдава в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (40.2%).

Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - юли 2020 г. спада с 12.5% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 20 394.0 млн. лева.

Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Нидерландия.

През юли 2020 г. вносът на стоки в България от държавите - членки на ЕС, намалява с 15.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 120.8 млн. лева.

При вноса на стоки от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - юли 2020 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на 2019 г. е отчетено в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (13.4%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата) (55.0%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - юли 2020 г. е положително и е на стойност 54.4 млн. лева. 

През периода януари - август 2020 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 11.5% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 11 990.3 млн. лева.

Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Обединеното кралство, Съединените американски щати, Сърбия, Руската федерация и Република Северна Македония, които формират 54.1% от износа за трети страни.

През август 2020 г. износът на стоки от България за трети страни спада с 25.8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 323.8 млн. лева.

През периода януари - август 2020 г. при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2019 г. е отбелязан в секторите "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (56.1%) и "Храни и живи животни" (14.4%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (54.6%).

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - август 2020 г. намалява с 12.8% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 14 593.4 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай и Сърбия. 

През август 2020 г. вносът на стоки в България от трети страни спада с 9.6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 737.4 млн. лeвa.

При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - август 2020 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на 2019 г. е отчетено в секторите "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)"(66.7%) и "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (37.4%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (50.4%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - август 2020 г. е отрицателно и е в размер на 2 603.1 млн. лева.

През август 2020 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 413.6 млн. лева.

През периода януари - август 2020 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 35 230.5 млн. лв., което е с 8.4% по-малко в сравнение със същия период на 2019 година.

През август 2020 г. общият износ на стоки възлиза на 4 115.6 млн. лв. и намалява с 15.1% спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари - август 2020 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 37 796.0 млн. лв. (по цени CIF), или с 12.6% по-малко спрямо същия период на 2019 година.

През август 2020 г. общият внос на стоки намалява с 10.5% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 4 546.0 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - август 2020 г. и е на стойност 2 565.5 млн. лева.

През август 2020 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) също е отрицателно и е на стойност 430.4 млн. лева.