През декември 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната пътуванията на българите в чужбина са 269.4 хил., или с 49.1% под регистрираните през декември 2019 година.

Това показват данни от последното проучване на НСИ.

През декември 2020 г. посещенията на чужденци в България са 246.9 хил. или с 63.3% по-малко в сравнение с декември 2019 година.

Срив е регистриран при пътуванията по всички наблюдавани цели: "почивка и екскурзия" - с 88.7%, "служебна" - с 63.9%, и "други" (вкл. гостувания и транзитни преминавания) - с 44.2%. Транзитните преминавания през страната са 54.3% (134.1 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

Туроператорите настояват да получат забавените средства по мерките

Туроператорите настояват да получат забавените средства по мерките

Искат и отпадане на задължителния PCR тест за влизане в страната

От общия брой чужденци, посетили България през декември 2020 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 36.5%, или със 75.8% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

Регистриран е спад в посещенията на граждани от всички наблюдавани страни.

Посещенията на граждани от групата "Други европейски страни" намаляват с 45.9%.

През декември 2020 г. относителният дял на посещенията по цели е, както следва: с други цели - 71.3%, със служебна цел - 17.9%, и с цел почивка и екскурзия - 10.8%