Министерството на икономиката работи за създаването на три нови индустриални зони в Стара Загора, Кърджали и Ловеч до края на годината. Това обяви на пресконференция ресорният министър Емил Караниколов.

По думите му, има засилен интерес към икономическите зони. "Това е много добре, тъй като има голям дисбаланс по регионите. Чрез икономическите зони се надяваме да привлечем допълнителни инвестиции, което ще помогне за повишаване на конкурентоспособността на българската държава, а оттам и вдигане на жизнения стандарт чрез увеличаване на заплатите и подобряване на условията за труд", обясни той.

В момента се работи приоритетно по индустриална зона Божурище. За нея са осигурени жп терминал за разтоварване на стоки, предвижда се и жп гара, на която да спират влаковете, движещи се към Банкя. Освен това и третият лъч на метрото ще стига до индустриалната зона.

Друга важна зона е Видин. Там с решение на правителството от миналата седмица е премахната разпоредбата, с която се забранява да се продава терен и да се отстъпва право на строеж. "Министерски съвет промени това решение и вече има голям интерес към индустриална зона Видин", заяви Караниколов.

Работи се и за създаване на индустриална зона в Кърджали, където вече има сключен меморандум между областната управа и индустриални зони. Предстои и среща с областния управител на Ловеч, за да бъдат уточнени подходящите терени, с добре изградена инфраструктура.

"Разчитам на областните управители, на местното самоуправление да предлагат и допълнително терени за изграждане на индустриални зони", каза още икономическият министър.

В Стара Загора също обсъждат възможностите на четири терена за изграждане на индустриални зони. Потенциалните сектори, които ще се развиват в тях са производственият, високотехнологичният, логистичният. Обсъждат се и варианти с Министерството на финансите за данъчни облекчения както за малкия и среден бизнес, така и за големите инвеститори.

Относно управленската програма, обхващаща 20 области, 65 приоритета и 902 мерки, Караниколов изтъкна основните пет приоритета за икономиката. 
Те са:намаляване на административните тежести, както към гражданите така и към бизнеса, подкрепа за развитието на индустриалните зони, повишаване конкурентоспособността на българската икономика в това число и задължителна подкрепа на малкия и средния бизнес, засилен ефективен следприватизационен контрол, подкрепа на изпълнителната и законодателна власт за мерки за развитие на капиталовия пазар.

В синхрон с управленската програма Министерството на икономиката вече е оптимизирало 113 от административните услуги, които предоставя. По 67 от тях се намаляват таксите. По 21 от услугите напълно ще отпаднат събирането на такси. По 14 от услугите документите ще се събират по служебен път, осем от услугите напълно ще отпаднат, тъй като те са остарели.

Предстои отваряне на програма по ОП "Иновации и конкурентоспособност", която ще предостави облекчени условия за малките, средни и микро предприятия. Те ще подават само заявление за участие в процедурата и декларация, че не са в процедура по несъстоятелност и ликвидация.

Предвижда се ваучерова система за закупуване на машини, издаване на сертификати, вписване на патенти. Подкрепата за капиталовия пазар пък ще се изразява в предоставяне на ваучери до 100 000 лв. които ще стимулират компаниите да стават публични и да се листват на Българска фондова борса. Това ще става през ОП "Конкурентоспособност". Механизмът, по който ще става това, тепърва ще се уточнява.