БДЖ обмисля увеличение на допълнителното възнаграждение на локомотивния персонал.

От дружествата за пътнически и товарни превози предлагат на синдикалните организации да бъдат извършени промени в Колективния трудов договор.

Предлага се трикратно да бъде увеличено възнаграждението за пропътуван километър на локомотивните машинисти и двукратно - на помощник-машинистите, които изпълняват служебните си задължения по време на пътуване, като им се изплащат суми за пропътуван километър в размер на 0,11 лв./км за машинистите и 0,07 лв./км за помощник-машинистите.

При пътническите превози е предложено и допълнително възнаграждение за локомотивните машинисти, които са обучени да обслужват новодоставените локомотиви Smartron. Предвижда се за тях на всеки изработен час или част от него да се заплаща допълнително по 3,40 лв.

От началото на 2021 г. с 6,55 % ще бъдат увеличени и основните заплати на всички работници и служители в дружествата.

Предложенията за допълнителни трудови възнаграждения на локомотивния персонал целят подобряване на работната среда и условията на труд на работниците в БДЖ.