учебенОт 1 октомври влиза в сила изискването теоретичният и практическият изпит за шофьори да бъдат заснемани, съобщиха от Министерството на транспорта.

Новите изисквания за видео наблюдение на изпитите за шофьори бяха забавени заради обжалвания на процедурата за избор на изпълнител за нужната техника.
След като последователно и Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Върховния административен съд (ВАС) се произнесоха в полза на ИА „Автомобилна администрация" отпаднаха и последните пречки пред влизането им в сила.

Вече има 50 зали, които са оборудвани с техника за запис на тестовете според изискванията на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация". Други 20 ще бъдат готови до края на следващата седмица, обещаха от ведомството.

Устройствата за практическият изпит ще бъдат носени и монтирани от изпитващия служител на Автомобилна администрация. След приключването на изпита ще бъдат демонтирани.
Това няма да натовари финансово инструкторите, защото те няма да купуват тези камери. Записите от практическите и теоретичните изпити ще бъдат съхранявани за последващ контрол една година.

От министерството заявиха, че новите изисквания няма да повишат цената на държания изпит, което означава, че и цената на курса би трябвало да остане непроменена.

Въвеждането на видеозаснемането е само една от промените в регламента за провеждане на шофьорските изпити, припомнят от транспортното ведомство. Кандидат-водачите ще полагат теоретичните си изпити анонимно и в присъствието на квестори.
Резултатите им в последствие ще се публикуват без ЕГН на специално табло в областния отдел „Контролна дейност - ДАИ" и на електронната страница на администрацията не по-късно от 24 часа след провеждане на съответния изпит.

Освен това отпадна изискването председателите на изпитните комисии за практическите изпити да притежават преподавателска правоспособност и 5-годишен професионален опит в областта. По този начин се разшири възможността за подбор на кадри. Такава е практиката в 33 европейски държави, отбелязаха от Министерството на транспорта.