Железопътният участък София - Елин Пелин е един от първите четири транспортни проекта по Механизма за свързана Европа. Това обяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски. Той присъства на подписването на договорите за проектиране и строителство на железопътния участък, съобщават от ведомството.

Московски обяви още, че започва изпълнението на първия железопътен проект, финансиран със средства от Механизма за свързана Европа. Четирите проекта са одобрени през 2015 година.

В размер на 120 млн. лв. са отпуснатите средства. Изпълнител на проекта е е "Келет" АБ ДЗЗД. Отсечката включва 23 км двойна жп линия, а срокът на договора е 4 години. Една година от тях е за проектиране, а три за строителството на трасето.

Подписан е и договорът за рехабилитация на железопътен участък Скутаре - Оризово. Той е част от проект "Рехабилитация на железопътната инфраструктура по жп линията Пловдив - Бургас, Фаза 2". Проектът се финансира от ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020 г., като отпуснатите средства са 63 млн. лева без ДДС.

От транспортното министерство уточняват, че участъкът е с дължина 26 км единична жп линия. Проектът ще се изпълнява от Обединение "Европейски железници", като срокът е 3 години.

Московски посочи, че ако изпълнителите на двата проекта работят в срок, до 2022 г. ще бъде изцяло завършен транспортният коридор от сръбска граница до пристанище Бургас.

Ивайло Московски обяви още, че инвестициите в новия програмен период следват логическа последователност на предишните проекти. Цели се до няколко години да има две изцяло завършени железопътни направления.