Създаване на специален фонд за инвестиции в горите предвижда новият Закон за горите, изготвен от Министерството на земеделието.

Фондът ще се формира от отчисления в продажбата на дървесина и ще се управлява от предприятия, които ще бъдат създадени по Търговския закон, информира БНР.

Има политическо решение тези предприятия да бъдат шест, съобщи зам.-министърът на горите Георги Костов.

Според него законът няма да наложи пълна забрана върху промяна на предназначението на заменени гори.

В законопроекта е разписана забрана за промяна на предназначението на горите.

Новият закон предвижда икономическите дейности и контролните функции в горите да бъдат категорично разделени.