Предстои да бъдат създадени 15 нови клъстера по втората фаза на проекта „Въвеждане на клъстерен подход и създаване на пилотен клъстерен модел" по програма ФАР.

Това каза заместник-министърът на икономиката и енергетиката Нина Радева пред участниците във Втория национален семинар за значението на клъстерите.

Втората фаза на проекта ще стартира в началото на 2007 г., уточни Николай Коцев, експерт в Дирекция Предприсъединителни програми и проекти" в МИЕ. Той допълни, че предвиденият общ бюджет на проекта е 3 млн. евро, като отделните грантове за потенциалните клъстери ще бъдат в рамките на 250 хил. евро.

До момента, в рамките на първата фаза на проекта, са създадени два пилотни клъстера - в Троян и в Родопите, които получават институционална, финансова и техническа подкрепа по проекта. Вече е изготвена и Националната стратегия за клъстерите в България до 2013 г., съобщи пресцентърът на Министерството на икономиката и енергетиката.

Форумът за значението на клъстерите се проведе днес в парк-хотел „Москва" в София и е част от реализацията на проекта „Въвеждане на клъстерен подход и създаване на пилотен клъстерен модел". Значението на клъстерите за повишаване на конкурентноспособността на бизнеса и използването за модел за мултиплициране на двата пилотни клъстера, създадени по проекта, са част от темите, които бяха обект на дискусия по време на семинара Проектът по програма ФАР „Въвеждане на клъстерен подход и създаване на пилотен клъстерен модел"се изпълнява от Министерството на икономиката и енергетиката, а Изпълнителна агенция по проекта е Министерството на финансите.

Основните дискутирани теми бяха свързани с уменията за развитие на клъстерите, създаването на оперативно ръководство за управление на клъстери, предизвикателствата пред тях, както и значението на информационна система за тяхното управление.

По време на семинара бяха представени двата пилотни клъстера - производството на мебели в Троян и туристическите услуги в Родопите, както и проекта за Национална стратегия за развитието на клъстерите.
Лектори по посочените теми бяха експерти от Техническата помощ по проекта (Джон Мъри, Стюарт МакШейн, Карл Джеймс, Георги Шарков), представител на Американската агенция за международно развитие, програма ВЕГА (Чарлз Конкони) и на двата пилотни клъстера (Христо Йовчевски и Георги Пампоров).

Това е основното събитие сред поредица от срещи за информиране на обществеността за значението на клъстерите, както и за най-добрите практики в областта на формирането на клъстери. Такива срещи вече бяха организирани в Пловдив и в двата центъра, в които са създадени пилотните клъстери - Троян и Чепеларе. 

Тези събития имат за цел да популяризират клъстерния модел като особено успешен начин за развитие на добри бизнес практики, публично-частни инициативи и регионално развитие, повишаване на конкурентноспособността на икономическите дейности, повишаване на печалбите, въвеждане на иновации и предлагане на продукти и услуги с по-високо качество.
Семинарите и конференциите засягат теми, свързани с финансирането на създаването на клъстери и показват примери за успешно стратегическо планиране, добър маркетинг, създаване на мрежи, лидерство и др.

Тези събития представят и възможността за създаване на полезни партньорства между обществения и частния сектори и предоставиха поле за отворена дискусия по темата. 

Двата пилотни клъстера - в Троян и в Родопите, получават институционална подкрепа и техническа помощ по проект „Въвеждане на клъстерен подход и създаване на пилотен клъстерен модел" по програма ФАР на Европейския съюз. Проектът се изпълнява от Министерството на икономиката и енергетиката, а Изпълнителна агенция по проекта е Министерството на финансите. Реализацията на проекта се подпомага и от Мидйоркширската търговско-индустриална камара, Великобритания (MYCCI), IAGO European Consultants, Великобритания, TECA Consultores SP.

Родопският клъстер за туристически услуги ще се развива в географска област, която има потенциал за развитие на планински, спа, ски, исторически и конгресен туризъм. Клъстерът е разработил много съоръжения като туристически пътеки с означения, ски лифтове и писти, нови хотели, които посрещат много български и туристи от ЕС.

Има добре развита Регионална туристическа асоциация „Родопи", чийто членове имат амбицията да развият марката „Родопи" и да създадат интегриран продукт, който да има сравнителното предимство да привлича повече туристи, любители на природата и планината.

Клъстерът желае да оборудва туристически център в Смолян, който да работи като ядро за управление на целия туристически поток, идващ в района.
Някои от членовете на клъстера са: Хотел „Мургавец" в Пампорово, ваканционно селище „Малина", хотел „Бор" в Пампорово, хотел „Макрелов" в Смолян, хотел „Турист" в Чепеларе, хотел „Флора" в Златоград, хотел „Смолян" в Смолян, туристически дружества и др.

Клъстерът за производство на мебели в Троян се формира с помощта и опита на Браншовата асоциация за дървообработване и производство на мебели.
Центърът на клъстера е в Троян, град с историческо значение в Централна Стара планина, известен с производството на мебели още от 19 век. Секторът за дървообработване и производство на мебели показва устойчив растеж през последните 10 години, което показва потенциал за бъдещо развитие.

Това е много важно производство, тъй като има потенциал и за растеж на износа, като голяма част от продукцията на фирмите се изнася за европейския пазар. Фирмите, които работят в региона, се опитват да създадат търговска марка за своите продукти. Някои от членовете на клъстера в Троян са: Асоциацията за производство на мебели в Троян, Рико Стил ООД, Гадевски, Торос.