По данни на националния статистически институт през третото тримесечие на 2018 г. е отчетено увеличение на брутния вътрешен продукт (БВП) на един зает с 3.7% спрямо същото тримесечие на миналата година.

Заетите лица в икономиката са 3 681.7 хиляди, а общият брой отработени часове е 1 477.2 милиона. Забелязва се увеличение на относителния дял на индустриалния сектор и сектора на услугите през третото тримесечие на 2018 г. спрямо същото тримесечие на 2017 г.

На едно заето лице се падат 8 100.1 лева от обема на БВП. За един отработен час всеки зает създава средно 20.2 лева БВП.

Снимка 393864

Източник: НСИ

Отчита се увеличение от 2.3% на брутната добавена стойност (БДС) на един зает през третото тримесечие на 2018 г. БДС за един отработен човекочас също се увеличава с 2.3% за същия период.

По предварителни данни за третото тримесечие на 2018 г. равнището на производителността на труда в индустриалния сектор е 7 798.9 лева БДС на един зает и 18.7 лева за един отработен човекочас. В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 7 427.0 лева БДС. За един отработен човекочас се създават средно 18.7 лева от текущия обем на показателя.

Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 2 605.1 лева БДС на един зает и 6.7 лева за един отработен човекочас.