Североизточният район е лидер по добив на мед у нас, съобщават от Областния информационен център във Варна.

През 2017 г. най-много мед е произведен в Северен централен район - 3 271 тона, а най-малко в Югозападния - 368. През 2016 г. общият добив на мед у нас е 10 218 тона, а през 2017 г. - 11 807 тона.

Тенденция на намаление на броя на пчелните семейства се наблюдава при всички райони с изключение на Северен централен, където те са се увеличили от 157 663 през 2016 г. на 174 890 през 2017 г. Докато през 2016 г. средната цена на килограм мед за крайния потребител е била 6,76 лв., през 2017 г. тя се е увеличила до 7,30 лв.

60% по-малко мед сме произвели през 2018 г.

60% по-малко мед сме произвели през 2018 г.

Пчеларите излизат на протест заради липсата на компенсации

От Областния информационен център-Варна посочват, че във Варненска област има пет пчеларски дружества, в които членуват 200 производители - собственици на около 2000 кошера.

По думи на председателя им Атанас Каракашев през последните години производството на мед намалява, а химизацията е тежък проблем за сектора.

През 2016 г. пчеларите у нас са подпомогнати с общо 4 379 000 лв., като всеки производител, който е отговарял на условията, е получил по 11 лв. на пчелно семейство. През 2017 г. Държавен фонд "Земеделие" е превел 2 398 500 лв. на 4 348 пчелари, а размерът на ставката за едно пчелно семейство е била 4,77 лева.

За 2018 г. пък са разпределени общо 3 500 000 лв.

Пчеларите получават до 118 лв. за избити от пестициди пчели

Пчеларите получават до 118 лв. за избити от пестициди пчели

ДФЗ отпуска общо 600 000 лв. за обезщетения