152 търговски обекта, в които се предлага риба, са проверени за Никулден от инспектори на ДАМТН, съобщиха от Агенцията.

Шестима търговци са с актове за административни нарушения (АУАН) и са предприети действия за съставяне на още седем акта. Най-много нарушения са установени на територията на градовете Сопот и Карлово.

Проверени са рибни борси, специализирани магазини за риба, щандове за продажба на риба и рибни продукти в големи търговски вериги, както и временно разкрити обекти за продажба на риба в цялата страна. 

БАБХ проверява каква риба ни продават за Никулден

БАБХ проверява каква риба ни продават за Никулден

Агенцията призовава да се купува само от регистрирани обекти

Проверявани са за техническа изправност, правилна употреба и за съответствие със законовите изисквания към везните, използвани за пряка продажба на риба и рибни продукти.

Инспектирани са общо 169 бр. везни. За 13 от тях (7,6 % от проверените) е установено несъответствие със законовите изисквания.

Шест от везните не са от одобрен тип или са без оценено съответствие със съществените изисквания към тях. Поради тази причина, нередовните везни са спрени от използване за измервания, свързани с търговски плащания. Те са използвани предимно във временно открити търговски обекти за продажба на риба.

За седем везни е установено, че не са преминали изискуемата ежегодна последваща проверка, която се удостоверява с определените за целта знаци. В тази връзка са съставени протоколи за задължителни предписания, като нередовните везни са спрени от употреба.

Инспекторите на агенцията ще продължат с проверките в търговски обекти за продажба на месо и месни продукти, предупредиха от ДАМТН.