Спад в производството с 6.9% е регистриран през март 2020 г. в сравнение с март 2019 г., отчитат от НСИ. Това е при календарно изгладения индекс на промишленото производство.

По предварителни данни през март 2020 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство намалява с 5.1% в сравнение с февруари 2020 година.

Понижение спрямо предходния месец е регистрирано в преработващата промишленост - с 6.9%, а увеличение - при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.6%, и в добивната промишленост - с 1.0%, пишат от НСИ.

По-значителен спад в преработващата промишленост има при: производството, некласифицирано другаде - с 59.8%, производството на мебели - с 25.0%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 21.8%, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 18.5%.

Съществено увеличение е регистрирано при: производството на лекарствени вещества и продукти - с 14.4%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 9.9%.

На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в преработващата промишленост - с 9.8%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.4%, а ръст - в добивната промишленост - с 12.3%.

По-значително намаление в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при: производството, некласифицирано другаде - с 46.4% като обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 31.0%, производство на облекло - с 26.0%, производството на мебели - с 24.9%.

Най-голямо увеличение е отчетено при: ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 12.2%, производството на хранителни продукти - с 8.3%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 4.8%.

През март 2020 г. понижение спрямо предходния месец е регистрирано в преработващата промишленост - с 6.9%, а увеличение - при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.6%, и в добивната промишленост - с 1.0%.

По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при: производството, некласифицирано другаде - с 59.8%, производството на мебели - с 25.0%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 21.8%, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 18.5%. Съществено увеличение е регистрирано при: производството на лекарствени вещества и продукти - с 14.4%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 9.9%.

На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в преработващата промишленост - с 9.8%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.4%, а ръст - в добивната промишленост - с 12.3%.

По-значително намаление в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при: производството, некласифицирано другаде - с 46.4%, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 31.0%, производство на облекло - с 26.0%, производството на мебели - с 24.9%. Най-голямо увеличение е отчетено при: ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 12.2%, производството на хранителни продукти - с 8.3%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 4.8%.