Промишленото производство през февруари се е свило с 9.1% спрямо същия месец на миналата година. Това сочат предварителните данни на Националния статистически институт.

От money.bg припомнят, че през февруари беше отчетен спад от 0.9%, който е най-малък от началото на кризата до този момент.

В преработващата промишленост продукцията намалява с 13.7%, в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.6%, а в добивната промишленост е отчетен ръст от 2.0%.

Регистриран е спад в производството на енергийни продукти и в производството на продукти за междинно потребление, а производството на инвестиционни продукти нараства с 2.5%.

През февруари 2010 г., в сравнение с януари е отчетено намаление на промишленото производство с 2.9%.

Намалява производството на тютюневи изделия - с 22.3%, производството на химични продукти - с 18.0%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 3.1%.  Забелязва се ръст при производството на текстил и изделия от текстил, производството на основни метали, производството на хартия и картон.

Оборотът на предприятията от промишлеността намалява с 5.1% в сравнение с февруари 2009 г., показват още данните на НСИ..

В производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ спадът е  11.1%, в преработващата промишленост - 2.7%, докато в добивната промишленост е отчетен ръст от 2.8%.

В сравнение с предходния месец, оборотът през февруари 2010 г. нараства с 1.3%, като в преработващата промишленост увеличението е с 5.8%, а в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е регистрирано намаление с 8.0%.