Процедурата за оценката за въздействие върху околната среда на прединвестиционното проучване на трасето за тунел под Петрохан е спряна от екоминистерството.

Причината е, че новият път и тунелът преминават през няколко защитени територии, съобщиха от МОСВ. Решението е разписано на 31 май.

Предложението беше внесено за оценка от АПИ.

По-голямата част от инвестиционното предложение е в границите на шест защитени зони - "Драгоман", "Западна Стара планина и Предбалкан", "Раяновци", "Понор", "Западен Балкан", "Берковица".

Строежът на трасето е в противоречие с режима на защитена зона "Берковица". Решението се предоставя за обществено обсъждане за 14 дни.

Припомняме, на 11 май бяха обсъждани три варианта за тунел под Петрохан.