НЕК Днес ще се проведе обществено обсъждане на правилата, които се отнасят до цялостното управление на електроенергийната система. Те са изготвени от Държавната комисия за енергийно регулиране.

Проектите на правила са ••за управление на електроразпределителната мрежа, за измерване на количеството ток, условията за достъп до електропреносната мрежа и за търговията с електроенергия.••