Рейтинговата агенция "Стандарт енд Пуърс" повиши перспективата за кредитния рейтинг на България от стабилна на положителна, съобщи Министерството на финансите.

Агенцията потвърждава дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на страната ни в чуждестранна и местна валута на 'BBB-/A-3'.

Положителната перспектива е сигнал за успешно подобряване на финансовите условия, както и за засилване на фискалните и външните буфери в страната. Анализаторите от "Стандарт енд Пуърс" очакват стабилният икономически растеж да продължи, в съответствие с възходящата динамика на износа и благоприятните условия за кредитиране.

Експертите на агенцията прогнозират, че нетният държавен дълг ще продължи да намалява и през 2018 г. - за четвърта година поред. Външната задлъжнялост е оценена като ниска и текущата сметка ще остане на излишък. От агенцията изразяват очакване, че продължителността на политиката ще бъде гарантирана дотогава, докато управляващата коалиция e стабилна.

"Фич" потвърди рейтинга си за България

"Фич" потвърди рейтинга си за България

Оценката за рейтинга е подкрепена

Според "Стандарт енд Пуърс", основните фактори, които биха довели до повишаване на кредитния рейтинг на България през следващите 12-24 месеца, включват продължаващото намаляване на необслужваните кредити в банковия сектор, съчетано с допълнителен прогрес от нарастване на кредитирането за подпомагане на икономическия растеж.

Уточнява се, че положително влияние за рейтинга ще окаже също засилването на фискалната позиция над заложените очаквания на агенцията, както и присъединяването на лева към Валутен механизъм II (ERM II), което би засилило допълнително доверието в политиката.

Рейтинговата агенция би предприела действия за ревизиране на перспективата до стабилна при наличие на натиск върху платежния баланс на страната, отслабване на фискалните буфери или при обръщане на низходящата тенденция при необслужваните кредити.

Негативни кредитни действия биха възникнали и в случай на рязко поскъпване на реалния ефективен валутен курс, което би довело до загуба на конкурентоспособност и влошаване на външната позиция на страната.