Избран е изпълнителят за проектирането и строителството на 9,3 км от автомагистрала "Хемус" - участъкът между Ябланица и Боаза.

Проектът ще се изпълнява със средства от републиканския бюджет по програма "Ново строителство" на Агенция "Пътна инфраструктура".

Класираният на първо място кандидат е "ХВП Ябланица" ДЗЗД, в което участват: "Хидрострой" АД, "Водстрой 98" АД и "Пътстрой Бургас" ЕООД.

Предложената цена от дружеството е 54 990 000 лв. без ДДС.

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 910 дни. От тях 180 дни са за проектиране, а 730 дни за изграждане на обекта.

10 фирми искат да строят "Хемус" между Ябланица и Боаза

10 фирми искат да строят "Хемус" между Ябланица и Боаза

Индикативната стойност е 80 млн. лв. без ДДС за 9.3 км

Автомагистралната отсечка ще бъде с по две ленти за движение в посока по 4 м, две ленти за спиране по 3 м, средна разделителна ивица - 2 м, водещи ивици и банкети.

Предвидено е построяването на 5 селскостопански подлеза, 2 селскостопански надлеза, както и подлез при общинския път Брестница - Съева дупка. Ще бъде изградена и етапна връзка при километър 87+600 с път I-4 Коритна - Белокопитово за проектна скорост 60 км/ч.