В Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията обявиха конкурс за избор на двама членове - представители на държавата в Съвета на директорите на "Летище Пловдив" ЕАД, съобщиха от транспортното ведомство.

Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за съвместимост по чл. 20, ал. 1, т. 1-8 и т. 13 от Закона за публичните предприятия и резултатите от всеки етап ще бъдат публично оповестявани. Конкурсът ще се проведе в две части: писмена и устна.

Желаещите да участват в конкурса трябва да представят концепция за развитие на предприятието. Концепцията включва и стратегия за развитите на предприятието с фокус привличане на нови клиенти (пътнически и карго бизнес), както и взаимодействие с туристическата и товарната индустрии. В концепцията кандидатът представя и приноса си към управлението на предприятието. Всички концепции ще бъдат публикувани на страницата на министерството.

До устната част на конкурса ще се допускат кандидати, които са получили най-малко 20 точки. Предвижда се изслушването да бъде излъчвано онлайн на Фейсбук страницата на МТИТС.

Обявата е публикувана на страницата на министерството в раздел: Конкурси за избор на членове на органите за управление и контрол в публичните предприятия.

Припомняме, през юли 2020 г. бе удължен с три месеца срока за концесията на летище Пловдив, защото не се бе явил нито един кандидат.