"Топлофикация София" започна да възстановява на своите клиенти сумите от ретроактивното намаление на цената на природния газ и съответното намаление на цената на топлинната енергия за периода от юли 2019 година до март 2020 година, съобщават от дружеството.

В сметките на всички потребители за м. юни 2020 г., независимо дали са на реален месечен отчет, на прогнозно потребление с годишно изравнение или заплащат на равни месечни вноски, е извършено прихващане на сумите.

Остава месечната такса за дялово разпределение, която не влиза в цената на топлинната енергия и следователно няма да бъде прихващана.

"Топлофикация София" връща близо 40 милиона лева на своите абонати

"Топлофикация София" връща близо 40 милиона лева на своите абонати

Това връщане на суми се случва заради намалената цена на газа

Според предписанието на Комисията за енергийно и водно регулиране, сумата за възстановяване на всяка месечна фактура за топлинна енергия в посочения период се изчислява по следната формула: Фактурирано количество топлинна енергия, умножено по старата цена) минус фактурирано количество топлинна енергия, умножено по новата цена.

След извършеното първо прихващане с юнската сметка, клиентите ще могат да видят на отделен ред в месечното съобщение каква сума остава за възстановяване. Усвояването ще се извършва всеки следващ месец до изчерпване на цялата преизчислена сума, отнасяща се за всеки конкретен имот.