Три фирми се състезават за доставка на нови мотриси за БДЖ, съобщиха от държавната компания при официалното отваряне на заявленията за участие.

И трите са големи производители на подвижен жп състав. Обществената процедура е за "Доставка и гаранционна поддръжка на до 16 броя новопроизведени електрически мотрисни влака за нуждите на "БДЖ-Пътнически превози" EООД".

С 4 млн. лева ремонтират локомотивите на теснолинейката

С 4 млн. лева ремонтират локомотивите на теснолинейката

Обучават и 10 железничари

Прогнозната стойност на поръчката е 246 787 878, 93 лв. без ДДС. След разглеждане на документацията на подалите заявления участници, процедурата ще продължи на етап подаване на технически и ценови оферти. Това се очаква да се случи до средата на месец юли 2020 г.

Трите фирми са консорциум ДЗЗД "СТБ Трейнс" /с членове: Сименс Мобилити Австрия Гмбх и Сименс Мобилити ЕООД/, Алстом Феровиария С.n.A/ Аlstom Ferroviaria S.p.A, Обединение "Консорциум ЩАДЛЕР" /с членове: Щадлер Полска (Stadler Polska Sp.z o.o, Щадлер Буснанг АГ (Stadler Bussnang AG), Щадлер Сървис АГ (Stadler Service AG)/.

От компанията информират, че това е най-мащабната процедура за доставка на нов подвижен състав през последните години. Очаква се с новите мотриси и локомотиви значително да се повиши качеството на пътническите превози на БДЖ, което е основния приоритет в работата на управленския екип на дружеството. 

БДЖ избра кой да достави новите локомотиви

БДЖ избра кой да достави новите локомотиви

Намален е и срокът на доставката на първия локомотив до 10 месеца