ДЗЗД "Сименс Трон" ще достави новите електрически локомотиви на БДЖ, съобщиха от държавната железопътна компания. Изборът на изпълнител на доставката за локомотиви стана днес.

До втория етап на поръчката достигна единственият участник, подал техническа и ценова оферта, ДЗЗД "Сименс Трон". Предложената от консорциума цена за изпълнение на поръчката е 55 544 816,10 лв. без ДДС и е по-ниска от обявената прогнозна стойност в процедурата в размер на 57.5 млн. лв. без ДДС. 

Само една компания участва в търга за нови локомотиви

Само една компания участва в търга за нови локомотиви

Прогнозната стойност на поръчката е 57 501 402.00 лв. без ДДС

В цената са включени стойността на локомотивите модел Siemens Smartron, техническа поддръжка и всички необходими резервни части и консумативи за срок от 3 години и 600 хил. км., както и транспорт, застраховка и въвеждане в експлоатация.

По време на преговорите допълнително е договорено увеличение на гаранционния срок от 24 на 36 месеца, както и обучението на ремонтния и експлоатационен персонал на БДЖ за поддръжката на локомотивите.

Намален е и срокът на доставката на първия локомотив до 10 месеца, а окончателната доставка е до 13 месеца след подписването на договора.

Изборът е резултат от проведените преговори на заседание на комисията по обявената процедура. Името на процедурата е - "Доставка и гаранционна поддръжка на 10 броя новопроизведени магистрални електрически локомотиви за нуждите на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД".

Четири фирми искат да доставят нови локомотиви за БДЖ

Четири фирми искат да доставят нови локомотиви за БДЖ

Поръчката е за над 57 млн. лева