Само една компания е подала предложение за участие в процедурата за доставка на нови локомотиви, съобщиха от БДЖ. Това е ДЗЗД "Сименс Трон".

От дружеството са подали техническа и ценова оферта по обявената процедура: "Доставка и гаранционна поддръжка на 10 броя новопроизведени магистрални електрически локомотиви за нуждите на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД".

Това стана ясно днес на официалното отваряне на офертите за участие, подадени в обявения срок, който приключи в края на работния ден на 10 април 2020 г. 

Четири фирми искат да доставят нови локомотиви за БДЖ

Четири фирми искат да доставят нови локомотиви за БДЖ

Поръчката е за над 57 млн. лева

Прогнозната стойност на поръчката е 57 501 402.00 лв. без ДДС, като след разглеждане и потвърждение на техническата оферта, процедурата ще продължи с отваряне на ценовото предложение и преговори с евентуалния доставчик.

Предполагаемата доставка на първите нови локомотиви е до 18 месеца след подписването на договора.