Националният съвет за тристранно сътрудничество проведе извънредно онлайн заседание, свикано от заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика и министър на туризма Марияна Николова.

Беше обсъдено удължаването на срока на действие на мярката 60/40 до 31 март 2021 г.

Средства ще се изплащат за работници и служители, които през периода от 13 март до 31 декември 2020 г. са работили на непълно работно време, ползвали са неплатен отпуск или работата им е била преустановена поради въведени временни ограничения на дейността. За да се възползват от мярката, работниците трябва да са били в трудово правоотношение с работодателя преди 1 октомври тази година.

Размерът на подкрепата от държавата остава 60% от осигурителния доход и 60% от дължимите от работодателя осигурителни вноски за октомври 2020 г.

Мярката 60/40 така и не надхвърлила обхвата от 10%

Мярката 60/40 така и не надхвърлила обхвата от 10%

Мерките за подкрепа не достигат до тежко пострадалите бизнеси, предупреждава АИКБ

До 15 януари 2021 г. работодателите ще могат да подават заявления за изплащане на средства за периода от 1 октомври до 31 декември 2020 г., като заявленията ще се разглеждат и финансират по досегашния ред.

Финансовите средства за реализация на мярката ще бъдат за сметка на бюджета на Националния осигурителен институт и ще се превеждат на съответния работодател по банков път от НОИ.

Социалните партньори принципно подкрепят проекта на Постановление.

Тристранката обсъди и изплащането на компенсация от 24 лева на ден при принудително ползване на неплатен отпуск до 60 дни.

Мярката 60/40 ни спасила от 14% безработица

Мярката 60/40 ни спасила от 14% безработица

Сачева е доволна, че намаляват работещите без трудов договор

Съгласно предложените изменения от 1 януари 2021 г. хората, наети с трудов договор на 8-часов работен ден, ще имат право да получат финансова подкрепа в размер на 75% от осигурителния им доход за октомври 2020 г. При непълно работно време компенсацията ще се определя пропорционално на уговореното работно време в трудовия договор, действащ през периода на неплатен отпуск, за който се изплащат компенсации.

Предвижда се мярката да действа до 31 март 2021 г., като компенсацията ще се изплаща за не повече от 60 дни ползван неплатен отпуск заради ограниченията заради коронавируса.

Финансовите средства са осигурени от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" чрез финансовия механизъм REACT-EU. Запазват се условията и редът за кандидатстване и получаване на финансовата подкрепа.

Социалните партньори единодушно подкрепят проекта на Постановление.