Производителите на тютюн ще бъдат подпомогнати чрез минимална помощ de minimis. От нея ще могат да се възползват само тютюнопроизводители, които не се подпомагат по Схемата за национални доплащания за тютюн, необвързана с производството, съобщават от пресцентъра на Министерството на земеделието и храните.

Решението бе взето по време на заседание на Управителния съвет на Държавен фонд "Земеделие"-Разплащателна агенция, което се проведе днес в Министерството на земеделието и храните. Общият ресурс по помощта ще бъде определен на следващото заседание на Управителния съвет на фонда.

Взето е и друго решение, засягащо указанията за прилагане на схемите „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците" и „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете", съобщават от ведомството.

Според приетите изменения срокът по двете схеми се променя до 28 февруари 2014 г. Беше удължен и срокът за подаване на заявления за разсрочване на предоставените през периода 2008-2010 г. и 2012 г. краткосрочни кредити за животновъдство, птицевъдство и свиневъдство до 28 февруари 2014 г.