Междуведомствена работна група ще проучи възможностите за уеднаквяване на условията за облагането на нашите моряци, наети на кораби, плаващи под българско или чуждо знаме.

За това се договориха министърът на транспорта Петър Мутафчиев и министърът на финансите Пламен Орешарски по време на среща, инициирана от транспортния министър.

Един от основно дискутираните въпроси беше свързан с облагането на доходите на българските моряци с данъци и по-специално - какви са възможностите за уеднаквяване на условията при облагането им.

Предвид спецификата на отрасъла и международния характер на корабоплаването, полагането, заплащането, както и облагането на моряшкия труд изисква по-особено третиране и регламентиране.

Двамата министри се съгласиха, че въпросът изисква обстойно проучване, поради което бе назначена междуведомствената работна група.
Тя ще извърши проучване, като изследва практиките и опита на европейските държави и ще направи предложения.