Заради началото на учебната година от Инспекцията по труда ще следят по-стриктно дали деца и младежи участват в работа на полето вместо да са в училище, съобщиха от Главната инспекция по труда (ГИТ).

За осемте месеца на 2019 г. в растениевъдството са направени 3583 проверки на 3071 земеделски стопани. Констатираните нарушения са 11 704 бр., от които 7629 бр. са по осигуряването на безопасност и здраве при работа и 4701 бр. са свързани с трудовите правоотношения. Установените случаи на работа без трудов договор са 198 бр.

Инспекцията по труда няма задължение да се намесва, когато непълнолетните не работят, ще бъдат използвани всички възможности, за да бъдат подпомогнати усилията на държавата за връщането на децата в училище.

За всички случаи ще се информират Районните управления по образование, за да бъде задействан Механизмът за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици. 

Повече непълнолетни работници на пазара

Повече непълнолетни работници на пазара

Рекорден брой разрешителни за работа на непълнолетни в Ловеч

Според досегашната практика, често идентифицирането на хората е проблем, тъй като са без лични документи. Възрастните, които ги придружават, отказват съдействие. Тогава инспекторите могат да потърсят съдействието на полицията. Ако непълнолетните полагат труд без разрешение на Инспекцията по труда, се сигнализира и Прокуратурата, тъй като това е квалифицирано като престъпление и се преследва по Наказателния кодекс.

Подобни проверки имаше в края на учебната година, когато бяха установени единични случаи на непълнолетни на полето.

Инспекцията по труда напомня на земеделските стопани, че трябва да сключват трудови договори с наетите от тях лица. Това може да става на всяко основание, регламентирано в Кодекса на труда.

Договорите за краткотрайна сезонна селскостопанска работа по чл. 114а от Кодекса на труда, т.нар. еднодневни трудови договори, са един от начините за наемане на работната ръка, които имат своите предимства и за работещите, и за земеделските стопани. Наетите не губят право на социално подпомагане и осигуряване и в същото време се осигуряват във фонд "Пенсии" и във фонд "Трудова злополука и професионална болест". Земеделските стопани са освободени от задължението да регистрират тези договори в НАП, както и да оформят трудови книжки и да издават заповеди за прекратяване, пишат от ГИТ.

Образците на еднодневни договори могат да бъдат изтеглени през интернет по всяко време. Онлайн се предоставят и образците на еднодневни договори за четиричасов работен ден. Създадена е и възможност за директно генериране на данни на работници, които вече са били наети от даден земеделски стопанин и информацията за тях е въведена в системата.

Разработен е и калкулатор, който генерира в разписката - неразделна част от договора, дължимата сума за данъци и осигуровки за сметка на наетото лице и нетното възнаграждение, което трябва да получи.

Надграждането на системата стана възможно благодарение на проект "Оптимизация и иновации в ИА ГИТ", финансиран по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. По него са назначени и помощник-инспектори, които могат да представят на земеделските стопани начинът на работа с нея и функционалностите й.

От началото на годината до момента са предоставени 203 175 бр. образци на еднодневни договори на 1902 земеделски стопани. За същия период на 2018 г. те са били 189 528 бр. на 1759 земеделски стопани. Най-много еднодневни договори се предоставят за обработка на насажденията и прибиране на реколтата от грозде, череши и розов цвят.