В рамките на настоящата 2017 година Инспекцията по труда в Ловеч е отчела рекорден брой издадени разрешителни за работа на непълнолетни лица, съобщи БНР,

От началото на 2017 година до края на месец октомври са издадени 131 разрешения за работа на непълнолетни лица в област Ловеч. Това е двойно повече от предходната 2016 година.

Увеличението на лицата под 18-годишна възраст, желаещи да работят, се дължи на разширяването на обхвата на икономическите дейности, в които се ползва труда на непълнолетни. Традиционно най-често непълнолетни се наемат в хотелиерството, ресторантьорството и търговията. В рамките на тази година значително са се увеличили желаещите да работят в предприятия от хранително вкусовата промишленост.

Според данни на Инспекцията по труда в Ловеч увеличението на желаещите непълнолетни да работят се дължи и на дефицита на работна ръка в страната, както и на по-голямата мотивация на младите хора да полагат труд.

От началото на годината до сега инспекторите на ИА "ГИТ" са установили пет случая на непълнолетни работници, които нямат издадено разрешително за работа. На работодателите са съставени актове и са изпратени сигнали до прокуратурата.