Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през февруари 2011 г. е с 1.1% над равнището от предходния месец, показват данните на Националния статистически институт, цитирани от money.bg. През януари ръстът на инфлацията в производствения сектор бе 0.5%

Увеличение на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 2.6%, и в преработващата промишленост - с 1.4%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ няма изменение.

В преработващата промишленост по-значително увеличение на цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството на химични продукти - с 3.6%, при производството на хранителни продукти - с 3.3%, и при производството на тютюневи изделия - с 2.8%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през февруари 2011 г. нараства с 12.5% в сравнение със същия месец на 2010 година. Цените се увеличават в добивната промишленост - с 18.6%, в преработващата промишленост - с 13.1%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 10.4%.

Увеличение на цените в преработващата промишленост спрямо февруари 2010 г. е отчетено при: производството на основни метали - с 31.3%; производството на хранителни продукти - с 13.7%; производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 10.7%. Намаление на цените се наблюдава при производството на тютюневи изделия - с 10.5%, и при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 3.4%.

Общият индекс на цените на производител, който отчита движението и на международните пазари през февруари 2011 г. нараства с 1.6% спрямо предходния месец.

По-високи цени са регистрирани в добивната промишленост - с 3.3%, и в преработващата промишленост - с 1.9%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ няма изменение.

По-съществено увеличение на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на основни метали - с 5.2%, производството на хранителни продукти - с 3.2%, и при производството на тютюневи изделия - с 2.3%.
Общият индекс на цените на производител през февруари 2011 г. се увеличава с 13.8% в сравнение със същия месец на 2010 година.

В преработващата промишленост нарастването на цените на производител е 13.9% спрямо февруари 2010 година. По-съществено увеличение е регистрирано при производството на основни метали - с 32.3%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 12.6%, и при производството на хранителни продукти - с 12.5%, а намаление се наблюдава при производството на тютюневи изделия - с 8.6%, и при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 2.9%.