Започна гласуването, с което ще определят победителите в конкурса за годишните награди "Икономика на светло" за 2016 г., съобщиха от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).

Над 100 изявени личности от областта на икономиката, научните среди, бизнеса, финансите, политиката, медиите са в експертното жури.

Конкурсът откроява забележителни и вдъхновяващи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и награждава водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сиви практики. С отличаването на добрия пример от АИКБ целят да повишат обществената нетърпимост към неформалната икономика, да поощри предприемането на активни действия в тази посока и да популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда.

Наградите "Икономика на светло" са първото по рода си признание за постиженията в борбата с неформалната икономика в България. Събитието популяризира както приноса на българските предприемачи, бизнесмени и политици за подобряването и развитието на бизнес средата, така и добрите практики за ограничаване и превенция на неформалната икономика в страната.

Номинираните в трите категории на Националния конкурс за награди "Икономика на светло" за 2016 г. са:

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" -за осъществяване на ефективен контрол по спазването на законодателството в областта на труда и трудовата мобилност.

Министерство на финансите на Република България - за приоритетната работа през 2016 г. на Министерството на финансите за повишаване на събираемостта на приходите, за ефективност на публичните разходи и за осигуряване на прозрачност при изпълнението на бюджета, както и за неговото балансиране като резултат от предприетите мерки.

Национална агенция за приходите - за организираната Лотария с касови бележки на НАП, в която гражданите участваха с фискалните бонове на закупени от тях стоки и услуги.

Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност при МС (БОРКОР) и Елеонора Николова, и.д. директор на Центъра - За изготвянето на доклади, които анализират корупционните възможности в различни сфери и специално за доклада по проект "ТЕЛК и инвалидни пенсии" - http://borkor.government.bg/bg/page/483, който разкри сериозни злоупотреби и източване на обществени фондове чрез системно предоставяне на инвалидни пенсии на лица без такива права.

Номинираните в Категория "За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция" са:

Бойко Атанасов, заместник-министър на финансите на Република България, бивш изпълнителен директор на Националната агенция за приходите -за цялостен принос в борбата с данъчно-осигурителните нарушения и повишаване на данъчните приходи

Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост /БКДМП/ -за съвместни дейности и собствени инициативи за ограничаване и превенция на неформалната икономика в дървопреработващата и мебелната промишленост.

Българска национална асоциация "Активни потребители" - за предотвратяване на сивите практики, свързани с некачественото производство на хранителни продукти и активното медийно отразяване на свързаните с това проблеми.

Институт за пазарна икономика - за активна позиция и редица изследвания и анализи на икономически политики, водещи до ограничаване и превенция на неформалната икономика.

Категория "За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната икономика"

Веселин Дремджиев и ТВ предаването "Денят с Веселин Дремджиев" - за задълбочения коментарно-аналитичен подход на предаването и водещия към актуални и важни за прозрачността в реалната икономика теми, процеси, тенденции, събития и личности във вътрешната политика, дипломацията, икономиката, финансовите и фондовите пазари, бизнес развитието, IT технологиите, научните открития.

Николай Лефеджиев - журналист, ТВ Европа - За обективно отразяване на проблемите, свързани с ограничаване и превенция на неформалната икономика

Стоян Георгиев - журналист, БТВ -за разследвания за корупция, имотни измами, злоупотреби с общински средства и др.

Телевизия Bloomberg -България, журналист Ивайло Лаков, предаване "Светът е бизнес" и "Клуб Investor" - за обективно поднесена ежедневна икономическа информация и теми свързани с ограничаване на неформалната икономика.