Фаталните трудови злополуки с български работници са два пъти повече от средните за Европа, съобщиха от КНСБ.

В Националния осигурителен институт (НОИ) през 2019 година са регистрирани 89 смъртни случай, което е по един починал работник на всеки четири дни по време на работа. В сравнение починалите работници през 2018 г. са 92 души. 

Борят се за живота на работник в Добрич, паднал от камион

Борят се за живота на работник в Добрич, паднал от камион

46-годишният мъж работел като озеленител

В България фаталните трудови злополуки, отнесени към 100 000 работещи продължават да са 2 (два) пъти по-високи от средноевропейските нива. Само Румъния от страните от ЕС ни изпреварва в тази черна класация.

В сравнение - Латвия и Литва имаха близки до нашите показатели през 2014 г., но три години по-късно успяха да намалят двойно фаталните трудови инциденти. За да се постигне това са необходими решителни мерки, които да гарантират реално осигуряване на безопасни условия труд, контрол и отговорност.

Работник обгоря при трудова злополука в завод "Арсенал"

Работник обгоря при трудова злополука в завод "Арсенал"

Няма опасност за живота на 47-годишния мъж

През 2019 г. най-висок брой смъртни случай у нас са отчетени в икономическите дейности от сектор "Строителство" - 18 души (2018 г. - 14 души). Вторият рисков сектор е "Сухопътен транспорт" -14 души и "Търговия", където са загинали 13 души.

Трудовите злополуки през 2019 г. са 2731. (2914 за 2018 г. - 2914). Най-голям брой трудови злополуки са констатирани в сектор "Търговия", който включва търговия на едро и търговия на дребно - общо 298 бр., следван от сектор "Сухопътен транспорт"- 205 бр. и "Строителство" - 198 бр.

Заради временна нетрудоспособност, която е резултат от трудови злополуки загубените календарни дни за 2019 г. са 200 974. От синдиката смятат, че не всички злополуки се декларират.

Според последните публикувани данни на Националния осигурителен институт през 2017 г. у нас са признати само 15 нововъзникнали случаи на професионални болести (професионални болести, които са признати за първи път през отчетната година). За сравнение през 2009 г. броят на професионалните болести е бил 116.

45-годишен работник пострада при трудова злополука в Стражица

45-годишен работник пострада при трудова злополука в Стражица

Изясняват причините за инцидента

От КНСБ смятат, че тези цифри не отразяват реалната картина по отношение на здравния статус на българските работници. По данни на Националния статистически институт през 2019 г. починалите у нас лица между 20 и 65 години, т.е. в работоспособна възраст, са 21 500 души, като вероятно при част от тях лошите условия на труд и свързаните с тях заболявания са една от причините за тяхната смърт.

Според Международната организация на труда (МОТ) в резултат на трудови злополуки, или свързани с работата заболявания, всяка година умират повече от 2,7 млн. души. Всеки ден 1000 работника умират на работното си място в резултат на фатални трудови злополуки, а 6500 - от свързани с работата заболявания. Над 1000 000 души ежедневно се нараняват на работното си място.

В Декларацията на МОТ за нейната 100-годишнина през 2019 г. се посочва, че правото на работа в безопасни условия на труд трябва да се провъзгласи и гарантира като част от фундаменталните права на работното място. КНСБ настоява безопасните условия на труд да придобият статут на фундаментални права наред с другите 8 конвенции, които са задължителни за всички държави-членки, независимо дали са ги ратифицирали.

Стогодишната на МОТ беше отбелязана и с приемането на Конвенция №190 за прекратяване на насилието и тормоза на работното място и Препоръка №206 към нея. Тази година България ще отбележи своята 100-годишнина като член на МОТ. Никой не трябва да умира на работното си място! Всяка смърт, свързана с работата може да бъде избегната, категорични са от КНСБ.

Днес е Световният ден за безопасност на труда.