В Бургаския завод Кроношпан са изпълнили първата част от мерките, препоръчани от МОСВ. Това е установила проверка на РИОСВ. Ангажиментът за тези мерки е бил до 30 юни по препоръка на МОСВ, информираха от ековедомството.

Заплашват бургаски завод със затваряне, ако не изпълни еконормите

Заплашват бургаски завод със затваряне, ако не изпълни еконормите

Ще преразгледат и комплексното разрешително на предприятието

Контролният орган установи, че лентовият транспортьор /транспортната лента/ на дробилката за дървесни частици вече разполага с покритие.

В срок е изпълнено и изискването за монтаж на оросителни системи в седемте броя дъмпове за временно съхранение, раздробяване и изсушаване на дървесен материал за двете основни производства на плочи от дървесни частици и OSB профили.

При проверката работата на всяка една от системите беше подложена на тест.

Беше установено, че самата производствена площадка също се оросява.

В констативния протокол на РИОСВ е отбелязана и двукратно извършената профилактика през месец юни на пречиствателните съоръжения.

В изисквания от МОСВ срок по протежение на бул "Проф. Яким Якимов" е изграден и "зелен" пояс от бързорастящи иглолистни и широколистни дървета и храсти, поддържани с капкова и напоителна система.

Ние държим на думата, която дадохме на бургазлии и на министър Нено Димов и затова изпълнихме предсрочно първата част от мерките в програмата за подобряване на защитните съоръжения. Радваме се, че и проверката на РИОСВ го доказва- коментираха от ръководството на "Кроношпан".

Двамата управители Николай Банков и Асен Ников работят в много бърз порядък по изпълнението на втората част от препоръките на МОСВ, като амбициите им са заедно с колегите си да покрият всички мерки преди крайния срок 30 октомври.