Износът на стоки от България към трети страни за периода януари-февруари е бил на стойност 4.465 млрд. лв., като се наблюдава спад от 9.3% в сравнение със същия период за 2023 г. Това съобщават от Националния статистически институт (НСИ).

Основни търговски партньори на България са Турция, Съединените американски щати, Република Северна Македония, Китай, Сърбия, Обединеното кралство и Гибралтар, които формират 50.6% от износа за трети страни.

През февруари износът на стоки от България за трети страни намалява със 7.1% спрямо същия месец на предходната година, като размерът му е 2.318 млрд. лв. Най-голям ръст е отбелязан в секторите "Химични вещества и продукти", който е с 12.9% и "Необработени материали, негодни за консумация" - 7.9%.

Вносът за периода също е намалял с 13.2%, като общата стойност е в размер на 5 886.5 млн. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Китай, Руската федерация и Украйна.

През февруари вносът на стоки в България от трети страни намалява със 7.6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 975.4 млн. лв. Най-голямо увеличение е отчетено в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" с 6.2%, докато най-голям спад се наблюдава в сектор "Необработени материали, негодни за консумация" - 27.1%.

Снимка 660733

Източник: НСИ

През периода общо са изнесени стоки на стойност 12 808.8 млн. лв., което е с 11.4% по-малко в сравнение със същия период на 2023 г. Само през февруари общият внос възлиза на 6 567.3 млн. лв., като се наблюдава спад от 7.5%.

За сметка на това, през периода в страната са внесени стоки на стойност 15 097.0 млн. лв., или с 6.8% по-малко спрямо същия период миналата година. Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно за периода януари - февруари и е на стойност 2 288.2 млн. лв.

ЕК иска по-високи мита за внос на зърно от Русия и Украйна

ЕК иска по-високи мита за внос на зърно от Русия и Украйна

Предложението не засяга транзита към трети държави

Само за януари износът на стоки от България за ЕС намалява със 17.0% спрямо същия месец на 2023 г. и е в размер на 4 094.5 млн. лв. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция и Белгия, които формират 60.8% от износа за държавите - членки на ЕС.

Най-голям ръст е отбелязан в сектор "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн", който е с 38.3%, докато най-голям спад е в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" - 54.3%.

Снимка 660732

Източник: НСИ

Вносът на стоки от ЕС през януари намалява с 0.5% спрямо същия месец на 2023 г. и е на стойност 4 556.7 млн. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Гърция, Италия и Нидерландия.

Вносът на стоки от ЕС през януари намалява с 0.5% и е на стойност 4 556.7 млн. лв., като най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Гърция, Италия и Нидерландия.

Най-голямо увеличение е отчетено в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти", който е с 252.2%, а най-голям спад е в сектор "Химични вещества и продукти" - 18.0%. Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС е отрицателно и е на стойност 462.2 млн. лв.

България възвърна външните си пазари на пшеница

България възвърна външните си пазари на пшеница

Страната ни е експортирала близо 4 милиона тона за периода от 30 юни 2023 г. до 5 януари т. г.