За опасни условия на труд - работа с опасни вещества без необходимите защитни средства сигнализираха работници от завод в Долна Баня. Нарушенията там са от години, информира БиТиВи.

В предприятието се рециклират стари акумулатори. Работи се и с олово. Работниците носят маски, но те се сменят рядко. Няма и аспирация, която да поема тежките газове в предприятието.

Според информацията от официалната страница на дружеството акумулаторите се натрошават, след което се разделят на оловна паста, метална фракция, електролит и пластмаса. Получените материали се обработват до крайни продукти - олово, оловни сплави и натриев сулфат.

След това суровините се използват в автомобилостроенето, корабостроенето и в химическата индустрия. Вместо с машини, част от преработката в завода се прави на ръка.

Видно е как работник гребе оловна паста ръчно с лопата, вместо това да се случва механично. Причината за тези условия и течове в цеха са неизправните машини.

Според проф. Венко Бешков от Института по инженерна химия към БАН това е недопустимо.

"Разпиляването на твърд материал, на течности, не мога да кажа какви са тези течности, но е недопустимо да са по пода. Това води освен до корозия и разяждане на самия под по този цимент, така и до застрашаване здравето и на работниците", коментира той.

Работникът разказва, че имат предпазни маски, които обаче се сменят рядко. Обути са с гумени ботуши, имат и работни обувки и гащеризон. Продължителната работа в тези условия може да доведе до хронични заболявания от натравяне с олово, казва професор Бешков.

Работникът твърди, че често се случва в цеха да няма и аспирация. Служители сигнализират още, че опасните отпадъци не се съхраняват по правилата, като също така се замърсява околната среда.

В близост до завода преминава река Марица и притокът ѝ река Очушница. Производствената площадка е на 3 километра от Долна Баня и на по-малко от 10 км от Костенец. От завода определиха кадрите и твърденията за лоши условия на труд като невярна информация и опит за уронване на престижа на фирмата.

Към писмения отговор от предприятието има и снимков материал, но с условие да е под ембарго.

Следвайки своя Европейски път на развитие, компания "Ел Бат" винаги е полагала усилия в запазването на високи стандарти на работа, по подобие на всички най-добри рециклиращи заводи в Европа и по света, се казва в позицията на предприятието.

Последната планова проверка на екоминистерството е била в края на юни 2020 година. Открити са и нарушения. По информация на БиТиВи при проверката е установено, че в завода се извършва предварително съхраняване на отпадъци на места, различни от определените за тази цел, съгласно издаденото комплексно разрешително на дружеството. Съставен е акт за установяване на административно нарушение. Санкцията, според Закона за опазване на околната среда, е от 10 000 до 500 000 лв., коментират от МОСВ.

От Инспекцията по труда са започнали спешна проверка, която също е установила сериозни нарушения на условията на труд, информират от БиТиВи. Приложени са принудителни административни мерки, чието изпълнение ще бъде проследено от Главна инспекция по труда

От Агенцията по труда в момента е спряна работата в цеха и започва ремонт, който да гарантира безопасни условия на труд.