Формулата за минималната работна заплата (МРЗ) е заплаха за стабилността на икономиката. Това се твърди в позиция на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) вчерашното решение на Народното събрание за начина за определяне на размера на минималната работна заплата.

Според работодателите парламентът е използвал Директивата относно адекватните минимални работни заплати за налагане на едно напълно неадекватно решение.

Те подчертават, че въпреки ясните текстове на директивата и Конвенция 131 на Международната организация на труда (МОТ), представените позиции и дискусиите, в които работодателските организации участвали активно, и въпреки позицията на правителството, Народното събрание е приело решение, което заплашва стабилността на българската икономика.

От организацията заявяват, че предстоящите избори не оправдават приемането на популистки решения, обосновани единствено от стремеж за повишаване на електоралната подкрепа, без отчитане на въздействието върху икономиката и върху държавния бюджет.

"Работодателските организации никога не са били против тенденцията за повишаване на работните заплати на работниците и служителите в България. Но това трябва да става с инструментите на пазарната икономика, а не с административните мерки, присъщи на планово-командната икономика. Ръстът на възнагражденията следва да върви заедно с повишаването на производителността на икономиката, а не да следва от решения на политици в предизборна кампания. Получаваш повече, защото си произвел повече, а не защото Парламентът е гласувал такова решение", се казва още в позицията.

Според работодателите решението на Народното събрание ще се окаже бреме за амбициите на повечето парламентарни групи, които претендират да управляват държавата. Те изтъкват, че вредните последици за икономиката ще бъдат пречка пред възможността държавата ни да стане член на Еврозоната, Шенгенското пространство и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

"Практиката е показала, че популистките решения нямат дълъг живот. Работодателските организации в България ще продължат да отстояват позицията за ограничаване на неадекватната намеса на държавата в стопанската дейност", допълват от организацията.

Синдикатите доволни от фиксирането на МРЗ на 50% от средната, но не съвсем

Синдикатите доволни от фиксирането на МРЗ на 50% от средната, но не съвсем

Те определиха като стъпка в правилната посока промените в Кодекса на труда

От Асоциацията на организациите на българските работодатели отправят и конкретни критиките към промяната в Кодекса на труда, с която се въвежда нова формула за определяне на минималната работна заплата:

- нарушени са нормите на международни актове като Конвенция 131 на МОТ, която предвижда минималната работна заплата да се договаря в рамките на тристранния диалог и на база набор от критерии;

- нарушени са нормите на Директивата относно адекватните минимални работни заплати, която посочва съотношението между МРЗ и средната заплата на ниво нетна-нетна, брутна-брутна, при това само като референтен индикатор, без да се изключва социалният диалог;

- социалният диалог се заменя с автоматизъм, който няма как да отчете икономическия цикъл;

- решението е прието без оценка на въздействието върху икономиката и бюджета и въпреки прогнозите на правителството за повишаване на дефицита;

- решението ще рефлектира върху нивата на всички работни заплати и тези разходи ще бъдат включени в цените на произвежданите стоки и услуги, което допълнително ще увеличи инфлацията;

- решението ограничава интереса към повишаване на професионалната квалификация;

- в голяма част от икономически дейности средна работна заплата ще се окаже равна на минимална работна заплата за страната, с което се наказват трудолюбивите и квалифицираните и се награждават мързеливите или неквалифицираните;

- ще тласне предприятията към сивия сектор.