Утре, 3 април, ще бъде даден официален старт на строителните дейности за рехабилитацията на Централна жп гара София, съобщиха от пресцентъра на „Железопътни инфраструктура".

Изпълнител по договора за проектиране и строителство е ДЗЗД „Обединение ГБС-Централна гара София", а строителният надзор ще се осъществи от ДЗЗД „Обединение ТРТ". Стойността на сключените договори възлиза на над 62 млн. лева, без ДДС.

Сред целите при реализирането на обекта е пълно архитектурно обновяване на приемното здание, отговарящо на изискванията за енергийна ефективност. Строителните дейности трябва да приключат до края на 2015 г.

Модернизацията на Централна гара София е част от проект „Рехабилитация на гарови комплекси по TEN-T-мрежата - „Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София", „Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас, пътническа", „Преустройство и саниране на приемно здание гара Пазарджик - II-ри етап", който се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г.