Проект в областта на зелената икономика ще обучава журналисти, ПР и лица, занимаващи се с информационни кампании. Проектът "Свежи знания за зелена икономика" е по ОП "Развитие на човешките ресурси" и е на стойност 127 796 лв.

Целта на проекта е да се повиши квалификацията на журналистите и ПР-те в областта на управлението на отпадъците, зелени инвестиции, опазване на околната среда. Програмата беше официално представена на Българския икономически форум.

По проекта ще се разработи курс за обучение по зелена икономика, ще бъде разработена и Интернет обучителна платформа.

Обучението ще запознае журналистите и с чуждестранният опит в областта.