1994 са казусите на реинтеграция и превенция на изоставянето на деца, по които Агенцията за социално подпомагане е работила през 2014 година.
1157 са казусите, които са приключени успешно - това според отчета на Агенцията би трябвало да означава, че децата са върнати при биологичните си семейства.

От началото на тази година новите случаи, по които се работи, са 1898.
Припомняме, вчера от АСП отчетоха, че 6751 деца на българи, които работят в чужбина, живеят в семейства на роднини и/или близки.

За неуспешна реинтеграция причините са комплексни: нисък родителски капацитет; многодетно семейство; липса на образование; нисък социален статус; нежелание да бъдат изпълнявани родителските функции и отговорности; липса на готовност за съдействие и сътрудничество с институциите.

От началото на 2014 г. са отворени 4346 нови случаи по превенция на изоставянето. Успешно приключилите случаи, по които е работено през 2014 г., са 2894, работата по другите продължава.

През 2014 г. в отделите „Закрила на детето" са постъпили 34 550 сигнала за деца в риск, като в 14 991 от тях не е потвърдено наличие на риск за детето.
Общият брой открити случаи, по които са работили отделите през м.г., е 36 576.

Сигналите постъпват от деца, родители, граждани, други институции, както и от Националната телефонна линия за деца 116111.