С изпит по български език и литература продължава втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет "Св. Климент Охридски" за учебната 2018/2019 г.

В 9 часа в аудитория 224 в Ректората на Алма матер беше дадено началото на конкурсния изпит по български език и литература. Кандидатите, заявили явяване на изпита, са 1581.

Кандидат-студенти изтеглиха тестови вариант № 2 и темата на есето - "По-добре да те мразят за това, което си, отколкото да те обичат за това, което не си" (Андре Жид).

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Ренета Божанкова приветства с "Добре дошли" кандидат-студентите и изрази увереността си в добрата им подготовка. Тя им пожела успех и да работят спокойно и съсредоточено, за да представят своите знания.

Деканът на Факултета по славянски филологии доц. Бойко Пенчев също пожела успех на кандидатите и ги призова да вярват в себе си. Той ги увери, че задачите и есето са направени така, че да могат да разгърнат своите възможности и им пожела наесен да бъдат студенти в избраните от тях специалности.

Председател на изпитната комисия е проф. Йовка Тишева.

С успешно издържан изпит по български език и литература кандидат-студентите могат да изберат следните специалности:

"Философия" (на български език), "Философия" (на английски език), "Психология", "Социология", "Културология", "Публична администрация", "Библиотечно-информационни науки", "Публични информационни системи", "Комуникационен мениджмънт", "Педагогика", "Социални дейности", "Неформално образование", "Славянска филология", "Българска филология", "Балканистика", "Румънска филология", "Арменистика и кавказология", "Предучилищна и начална училищна педагогика", "Социална педагогика", "Специална педагогика", "Логопедия", "Физическо възпитание и спорт".

С изпит по български език и литература и с изпит по история на България бъдещите студенти могат да учат в специалност "Право".

С изпит по български език и литература и с изпит по английски, френски, немски или испански език може да се кандидатства за специалност "Европеистика", а с изпит по български език и литература и с изпит по английски, френски, немски, испански, италиански или руски език - в специалност "Регионално развитие и политика".