Работните заплати на педагогическите специалисти се увеличават с не по-малко от 20 процента с началото на 2019 година.

От днес минималната основна работна заплата на директор на училище, на детска градина и на обслужващо звено става 1140 лв., на заместник-директор - 1065 лв., на педагогическите специалисти - учител, ръководител ИКТ, логопед, психолог, педагогически съветник, корепетитор, хореограф, ресурсен учител, педагог, възпитател, рехабилитатор на слуха и говора, треньор по вид спорт - 920 лв., на старши учител и старши възпитател - 955 лв.

Бързата писта за учители ще излезе скъпо на държавата

Бързата писта за учители ще излезе скъпо на държавата

Това заяви председателят на учителския синдикат към КТ "Подкрепа"

На главен учител и главен възпитател минималната работна заплата става 1005 лв.

Предвидени са 39 млн. лв. за увеличение на заплатите на непедагогическия персонал и съответните разходи за осигурителните им вноски за сметка на работодателя. 

Красимир Вълчев: Най-големият недостиг на учители се чака след 10 години

Красимир Вълчев: Най-големият недостиг на учители се чака след 10 години

Увеличават финансирането в по-малките и отдалечени населени места