3,1 % от зрелостниците са преписали художествения текст вместо да съставят аргументативен текст - интерпретативен такъв или есе. Това стана ясно по време на пресконференция, на която бяха представени данните от провелите се държавни зрелостни изпити през тази година. Резултатът коментира Александър Трингов, експерт в просветното министерство. В случая учениците са преписали стихотворението "Вяра" от Никола Вапцаров.

Стана ясно, че при празен лист или при препис на текста имаме нула точки. В редки случаи при 41 задача, освен препис на художествената творба, учениците са направили преразказ на стихотворението. Те също са получили нула точки.

МОН отчита най-високи резултати на матурата по математика досега

МОН отчита най-високи резултати на матурата по математика досега

Тази година има само 16 анулирани работи

"За нас бе изключително учудващо", коментира Трингов.

В сравнение с предходната година е значително по-висок процентът на зрелостниците, които са избрали да работят по жанра есе.

Интересен извод, който правят експертите е, че висок процент е задачата, която изисква да открият и да определят изразно средство.

В самия изпитен вариант те е трябвало да открият, че подчертаната дума е епитет. "Ако трябва да направя един паралел с 41 задача, където те създават аргументативен текст. Наблюденията са, че при създаване на аргументативен текст и откриване в художествен текст, там нещата не са с такъв висок процент на постижимост - по посока откриване на изразните средства", коментира експертът.

С нисък процент на постижимост са задачите за строеж на художествена творба.

Последната част от въпросите, насочени към работа с два текста, учениците са се справили с определянето на сферата на общуване, за която са предназначени текстовете. Затруднили са се от задачата с извличането на смисли от двата текста в ситуация.

Тази година се обръща внимание на 33 задача, която е с условие зрелостниците сами да формулират теза по поставен проблем - задачите за съставяне на текст - сбито и кратко представяне на текст - резюме, което е умение, изискващо се най-често в живота. Условието тази година е зрелостниците сами да формулират теза по поставен проблем. В сравнение с миналата година има съизмеримост на резултатите и устойчивост на процента на успеваемост. Повишава се с 1% зрелостниците, които не работят по тази задача или са работили и са получили нула точки.

Геометричните задачи спъват седмокласниците
Обновена

Геометричните задачи спъват седмокласниците

От следващата година форматът на изпита ще е по новите учебни програми

Относно въпросите с избираем отговор (въпросите от 1-ви до 30-ти в изпитния вариант) в частта, която проверява правопис най-добре са се справили със задачата за проверка на съгласните звукове. Най-много са се затруднили от задачата за проверка на знанията за слято, полуслято и разделно писане. Най-висок процент на постижимост е задачата, която проверява пунктуация в сложно изречение, а с най-нисък процент на постижимост е задачата, която проверява пунктуация в просто изречение - вметнат израз.

В частта лексикология, това е задачата, която е с най-висок процент на постижимост е определяне значението на фразеологично съчетание. Зрелостниците са се затруднили обаче от задачата за проверка на уместна или неуместна употреба на думи в изречението.

Седмокласниците с по-високи резултати по математика

Седмокласниците с по-високи резултати по математика

За сметка на българския език