През 2018 г. резултатът от Националното външно оценяване е 81.84%, с което се забелязва по-висок успех в сравнение с предходните години.

Това съобщи Евгения Костадинова, директор на дирекция "Съдържание в училищното и предучилищното образование", по повод резултатите от националните външни оценявания след 4 и 7 клас.

Седмокласниците с по-високи резултати по математика

Седмокласниците с по-високи резултати по математика

За сметка на българския език

Математика се очертава като един от най-любимите предмети на учениците. По математика резултатите от външното оценяване на седмокласниците са по-високи в сравнение с резултатите по български език тази година.

Половината от тях са получили максимален брой точки от задача номер 19, защото това е задача, при която трябва да съставят определен числов израз, да моделират задачата и да я решат.

Задача 16 също е с много високо постижение сред подрастващите.

МОН се отказа от 7-ма задача от матурите
Обновена

МОН се отказа от 7-ма задача от матурите

Задачата няма да се зачита при оценяването

Най-тревожно обаче е, че 10% от учениците не са пожелали да работят по последната задача по геометрия.

Геометричните задачи са с най-ниска постижимост сред подрастващите.

Снимка 360550

Източник: НВО за VII клас, 2018 г.

От МОН коментираха, че във въпросите по Български език и литература са преобладавали въпросите с отворените отговори, с което все повече се наблюдава доближаване на постижимостта със свободен отговор.

На въпросите с избираем отговор с най-голяма лекота седмокласниците са се справили с въпрос номер 3 - 93% от учениците.

Най-голямо затруднение е предизвикан въпрос номер 5, който е затруднил 37.64% от учениците.

Правописът на думите и правописът на звучната съгласна най-много затруднява учениците.

Според данните на МОН средният резултат от първия модул по БЕЛ на седмокласниците е 32.60 точки от 65 възможни.
Оценката - "добър".

Резултатите от първия модул по математика е 30.43 точки от 65 възможни.
Оценката - "добър".

МОН отчита, че резултатите са съизмерими с тези от предходната година и по двата предмета. Тази година обаче "добрите" и "много добрите" оценки на седмокласниците са повече от 2017 година.

Наблюдава се и по-голям брой отлични оценки и по-малък брой на слабите такива в първи модул.

Снимка 360562

Източник: МОН

Данните на МОН показват и че тази година по-малко седмокласници са положили външното оценяване с максимален резултат от 100 точки. През 2017 година по БЕЛ е имало 6 абсолютни отличници, а през 2018 година - трима. По математика данните са дори по-притеснителни заради голямата разлика - през 2017 година по математика 251 седмокласници са получили максимален брой точки, а тази година броят им е едва 68.

Слабите оценки по математика намаляват - през 2017 година 13 533 седмокласници са получили "слаб" на НВО, а тази година - 12 869.

По БЕЛ обаче броят на слабите оценки нараства - през 2017 година са регистрирани 7 761 оценки "слаб", а през настоящата 2018 година - 8 166.

Снимка 360561

Източник: МОН

Училището с най-добър резултата в страната е математическата гимназия "Акад. К. Попов" в Пловдив, където средният брой на точките от двата изпита на седмокласниците е 89.03. След това се нарежда математическата гимназия "Д-р П. Берон" във Варна с 88.88 среден успех, а на трето място - Софийската математическа гимназия "П. Хилендарски" с 87.84 среден успех от двата изпита.

Снимка 360564

Източник: МОН

Резултатите на четвъртокласниците по предметите "Човекът и обществото" и "Човекът и природата" показват, че учебното съдържание по двата предмета не затруднява учениците и те уверено се справят с въпросите.

Това, което е по-трудно на децата, са въпросите, свързани с географията, която изисква пространствена ориентация.
Най-много ги е затруднил въпрос номер 12, който гласи: "Коя е столицата на България по време на управлението на Асеневци?"

Снимка 360563

Източник: МОН

Човекът и природата също показва много високи резултати и уверени отговори. На въпрос номер 17 са отговорили над 85%, при който условието е да се извлече информация от карта. Със задача номер 19 с две точки са се справили над 50% от учениците, а 1 точка са успели да получат други 25.12% от подрастващите.

Заместник-министърът на образованието Таня Михайлова обясни, че официалният срок за обявяване на националите резултатите от външното оценяване е на 6 юни. Известно недоволство е породило това, че предварително не са предоставени резултатите. Тя изтъкна, че от образователното министерство са работили и винаги ще работят преди всичко за интересите на родителите и учениците.

Костадинова изтъкна, че тазгодишният формат на Националните външни оценявания е последен, а от следващата година на ниво 7 клас външното оценяване ще е с нов формат и ще е в съответствие с новите учебни програми.

Тя обясни, че предстои още едно външно оценяване в края на 10 клас за измерване на дигиталните умения на учениците.