"Финансирането не винаги е достатъчно да покрие всичко нужди по проектите за младежите". Това стана ясно от коментара на вицепремиера Томислав Дончев по време на конференция за юношеството.

"Не сме в етап да правим фини настройки", подчерта Дончев и добави, че все още има за решаване големи проблеми. Той акцентира върху необхванатите ученици в учебния процес. 3000 деца са върнати в клас. В същото време 200 000 са отпадналите. Всички институции са впрегнати, по думите му, в процеса на връщане на децата в училище.

Екипите на МОН връщат над 3 хил. деца в училище
Обновена

Екипите на МОН връщат над 3 хил. деца в училище

Обходени са над 20 хил. адреса на деца и ученици, които са отпаднали

"Маргинализацията е огромен проблем", обясни още вицепремиерът. Комитетът за правата на детето отбелязва, че потенциалът на подрастващите в голяма степен може да бъде развит, защото държавите членки не признават или не инвестират в мерки, които са необходими, за да се ползват те от правата си.

В повечето страни нямало данни, разпределени по възраст, пол и увреждания, които да информират политиката, да идентифицират пропуските и да подкрепят осигуряването на необходимите ресурси за подрастващите, сочи информация комитвта. Основните политики, предназначени за деца или младежи, често не успяват да отговорят на разнообразните потребности на подрастващите и са недостатъчни, за да гарантират реализация на техните права, обясняват от Комитета.

Вълчев и правителството с ясен сигнал, че държавата се бори с неграмотността

Вълчев и правителството с ясен сигнал, че държавата се бори с неграмотността

Механизмът за обхващане и задържане на децата в училище е изпълнен ангажимент от управленската програма

Цената на бездействието и неуспеха е висока: основите, положени в периода на израстване по отношение на емоционалната сигурност, здравето, сексуалността, образованието, уменията, издръжливостта и разбиране на правата, ще имат дълбоки последствия не само за индивидуалното оптимално развитие на подрастващите, но и за настоящото и бъдещото социално-икономическо развитие, стана ясно от конференцията. 

Комитетът настоява да се засили потенциала на подрастващите, както и да се преодолеят предизвикателствата, пред които те са изправени в прехода от детството към зрелостта във все по-глобализиращия се и сложен свят.