Междинните данни от работата на екипите за обхват на деца и ученици в образователната система към 14 септември показват, че вече са обходени 20 820 адреса на деца и ученици, които са отпаднали от училище. Над 3000 са тези, които са записали обратно в системата.

Родителите на по-малка част от децата са решили да предприемат тази стъпка в следствие на информационната кампания по механизма. Останалите са взели решението след посещение на екип.

Екипи посещават децата, отпаднали от образователната система

Екипи посещават децата, отпаднали от образователната система

Очаква се и нов информационен продукт

Най-често децата не са откривани на съответния адрес поради миграция на родителите, свързана основно със сезонна или постоянна работа в чужбина. Има деца и ученици, които са насочени към социални услуги, идентифицирани са и деца в риск, които са насочени към инспекторатите на детска педагогическа стая и местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица.

Над 20% от младежите над 15 г. нито учат, нито работят

Над 20% от младежите над 15 г. нито учат, нито работят

30% от съществуващите днес професии не са съществували преди

По време на посещенията са установени и деца без единен граждански номер. След като бъдат регистрирани, те ще бъдат насочени към социални услуги. За тези, които са във възраст за детска градина, ще бъдат отпуснати семейни помощи, които ще се използват за директно плащане на такса в детска градина.

Данните се променят динамично, работата по места продължава активно и през следващите дни.

 

Общо 717 589 ученици влязоха в класните стаи на първия учебен ден. Броят им е с близо 17 000 повече от предходната учебна година.

Този випускът е с 4500 деца по-малък от миналогодишния. Записаните в първи клас са 64 056. Най-много първокласници през 2017/2018 г. има в София-град - 12 589, следвани от Пловдив - 6273, и Варна с 4493. Най-малко са във Видин - 696. В целодневна форма в първи клас са се записали общо 55 287, което е над 86% обхванати ученици.

Седмокласниците, които ще държат национални външни оценявания, са 60 921, а зрелостниците са 49 418.