Модернизираха начално училище във Враца със средства на МОН. Областният управител Малина Николова, заедно с министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, кмета на община Враца Калин Каменов и директора Антоанета Сиракова откриха обновената сграда на Начално училище "Св. Софроний Врачански".

"Ние, като правителство, дадохме ясен сигнал, че държавата иска с всички институции и политики да се бори с неграмотността. Кметовете също дадоха този сигнал и се надявам да почувстваме резултатите от тези усилия", допълни Вълчев. Той посочи, че все по-често причините да не се посещава училище, са културни, а не толкова социални.

Друг изпълнен ангажимент е увеличение на учителските възнаграждения. "Мотивираните учители са основният фактор, а увеличението на учителските заплати е ясно послание, че разчитаме на тях", посочи министърът.

Вълчев настоява заплатите на учителите да са 120% от средната за страната

Вълчев настоява заплатите на учителите да са 120% от средната за страната

Не посещаването на училище и детска градина в задължителна училищна възраст трябва да се счита за престъпление

Средствата за ремонта на учебното заведение в размер на 136 820 лв са осигурени от Министерството на образованието и науката.

"С огромно вълнение 415 деца ще прекрачат прага на родното училище. Нашите деца ще влязат в една обновена сграда, която се превърна в слънчев дом на образованието", каза при откриването Антоанета Сиракова.

"За мен е радост да споделя Вашия празник. Наистина е впечатляващо, че тази сграда носи духа на българското училище със 110-годишната си история. Поздравления за новата сграда! Успешна, здрава и спокойна нова учебна година", каза министър Вълчев.

Той съобщи, че през следващата година ще бъдат инвестирани над 300 млн. лева за модернизация на училищните и детски заведения в цялата страна, включително и във Враца.

Инвестират 300 млн. лева в образователна инфраструктура

Инвестират 300 млн. лева в образователна инфраструктура

От 3,5 до 4,5% се увеличава възможността за диференцирано заплащане на учителите

"Поздравленията трябва да бъдат за министър Вълчев, който повярва в проекта и бяха осигурени средства, за да може нашето училище да изглежда по този прекрасен начин", каза кметът на Община Враца Калин Каменов

"Едно от най-големите предизвикателства, пред които заставаме всички е механизмът за обхващане и задържане на децата в училище", категорична бе Галина Евденова. 

"За изминалите четири месеца ние успяхме да изпълним част от ангажиментите, които поехме в управленската си програма", отговори на свой ред министър Вълчев. Той добави, че сред тях е изпълнението на механизма за обхващане на учениците и задържането им в образователната система, за който е използван опита и добрите практики на Враца.