32 висши училища от всичките 51 ще приемат кандидат-студенти в различни специалности с резултата от държавния зрелостен изпит по български език и литература.

Според правилниците на някои университети, за балообразуваща оценка се смята оценката от държавния зрелостен изпит. Това важи за дипломата от средно образование с вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет. В случаите когато една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата - от курса на обучение.

Оценката от матурата по история и цивилизации, по чужд език, математика, география и икономика, биология и здравно образование, също ще може да се използва за вход в повечето висши училища.

При балообразуването в някои специалности се позволява вместо оценката от изпита по даден предмет да се използва оценката от матурата, умножена с коефициент, определен от висшето училище.

Поради специфични изисквания за прием, оценката от конкурсните изпити, не се заменя с оценки от държавни зрелостни изпити в Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" - София, Националната художествена академия - София, Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" и Театралния колеж "Любен Гройс" - София. Американският университет в България - Благоевград, и Нов български университет също не признават оценките от матурите.

Кандидат-студентите във всички медицински университети полагат задължителни изпити по биология и химия за специалностите "Медицина", "Дентална медицина" и "Фармация".

В МУ-Варна при формиране на състезателния бал се включва оценката от държавния зрелостен изпит по български език и литература или биология за специалностите "Здравен мениджмънт", "Логопедия" и "Медицински оптик".

В МУ - Плевен се взима предвид оценката по биология за специалностите "Рентгенов лаборант", "Медицински лаборант", "Медицинска козметика", "Опазване и контрол на общественото здраве", "Социални дейности", "Медицинска рехабилитация и ерготерапия", "Медицнска сестра", "Акушерка" и "Помощник-фармацевт".

Обобщената информация за признаване на резултатите от държавните зрелостни изпити за кандидат-студентска кампания 2017 г. в акредитираните висши училища в Република България е публикувана на страницата на Министерството на образованието и науката в табличен вид по висши училища и по специалности.

Информация за начина на балообразуване се предоставя от съответното висше училище.