Близо 3300 са отпадналите от училище ученици през миналата учебна година. Най-много ученици са отпаднали в Сливен - 357, а най-малко в Смолян - 11.

Според данните на Министерството, съобщени от заместник-министъра на образованието Ваня Кастрева, през последните години се запазва тенденцията за намаляване броя на отпадащите деца от образователната система. Преди десет години от училище са отпадали близо 20 000 деца годишно, съобщава БНР.

По думите на Кастрева това се дължи на по-малките випуски, но и на активната политика за обхвата на децата и на въвеждането на делегираните бюджети.

От тази учебна година ще има възможност родители да наблюдават провеждането на матурите. По трима родители вече ще присъстват като наблюдатели в училищата по време на провеждането на държавните зрелостни изпити.

Родителите няма да влизат в изпитните зали - те ще наблюдават работата на училищната комисия и на квесторите, както и размножаването на изпитните работи. Наблюдателите ще бъдат номинирани от училищните настоятелства, а в учебните заведения, в които няма такива, ще бъдат избирани от другите родители.
Ако са повече от трима, Педагогическият съвет ще избира до трима на случаен принцип.

Вече е изготвен и строг регламент за това кога се анулират писмените работи на зрелостниците - при опити за преписване, нарушаване на реда в стаята или ползване на мобилен телефон.